Project Description

Datum: Färdigställt
Beställare: Serneke
Plats: Eriksberg, Göteborg

Nyproduktion av 61 Lägenheter, en gemensamhetslokal med gym och bastu och en övernattningslägenhet.