Om

Vi på G Elektriska AB utför installations- och servicearbeten.

Vi utför arbeten åt både företag och privatpersoner inom Göteborg och andra orter i SVERIGE enligt överenskommelse.

G Elektriska AB startade 2012 i Västra Frölunda
G Elektriska AB arbetar med nyinstallationer som reparationer och ombyggnader. Vi riktar oss både till privatpersoner och företag.

Kvalitetspolicy
Vi på G Elektriska strävar efter att alltid leverera våra tjänster så att dessa överensstämmer med leveranstid och den funktion som överenskommits med kunden. Alla våra tjänster utförs fackmannamässigt enligt gällande föreskrifter av utbildad personal. Vi arbetar i enlighet med ISO 9001 och ISO 14002 Vi är medlem i EIO och ELRÄTT.

Miljöpolicy
Verksamheten präglas av kompetent personal med god medvetenhet och kunskap om miljöpåverkan och hur negativ miljöpåverkan kan begränsas. Vårt arbete utförs med lagar och föreskrifter med en strävan att utföra arbetet med avseende på resursförbrukning och säkerhet så att ett hållbart samhälle kan uppnås.

Back to top

Copyright © 2014 G-Elektriska AB. ·